Giỏ hàng

Đinh Thị Thắm

B ơi mik nhận dc rùi Thơm lắm lun, thơm lâu, Thíc quá. Sẽ mua bên này lun quá.

Cứ ngửi mãi,. Xoa tý vào tay. Mùi hương liệu kiểu nồng hơn nhưng làm nhức đầu.

B ơi mik nhận dc rùi Thơm lắm lun, thơm lâu, Thíc quá. Sẽ mua bên này lun quá.

Cứ ngửi mãi,. Xoa tý vào tay. Mùi hương liệu kiểu nồng hơn nhưng làm nhức đầu.