Giỏ hàng

Bắc thang lên hỏi ông trời


Bắc thang lên hỏi ông trời.
- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
- ông trời, ổng bảo rằng không
- Loài Này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi


Bắc thang lên hỏi ông trời.
- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
- ông trời, ổng bảo rằng không
- Loài Này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi