Giỏ hàng

Tai nạn thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh đến chậm không tài nào vào xem được.

Tức quá, anh ta liền hét toáng lên:

- Tránh ra, tránh ra, người bị nạn là bố tôi.

Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. Vào tới nơi anh ta thấy người bị nạn là một... con bò vừa bị cán chết.

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh đến chậm không tài nào vào xem được.

Tức quá, anh ta liền hét toáng lên:

- Tránh ra, tránh ra, người bị nạn là bố tôi.

Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. Vào tới nơi anh ta thấy người bị nạn là một... con bò vừa bị cán chết.