Giỏ hàng

Thần chết cũng bó tay

Trên 1 chuyến bay có 3 người thuộc 3 nước khác nhau : Mỹ, Nhật và Việt Nam

Chuyến bay đó đang bay qua biển đông thì Thần Chết xuất hiện

Thần chết nói với 3 người rằng : Ai quăng 1 thứ gì xuống biển mà ta ko tìm thấy được thì người đó sẽ được tha mạng.

Người Mỹ liền quăng 1 cây kim xuống… .Thần chết lặn một hồi vẫn tìm được …và thế là người Mỹ chết.

Ngươi Nhật cũng liền quăng 1 sợi tóc xuống ……nhưng thần chết vẫn...

Trên 1 chuyến bay có 3 người thuộc 3 nước khác nhau : Mỹ, Nhật và Việt Nam

Chuyến bay đó đang bay qua biển đông thì Thần Chết xuất hiện

Thần chết nói với 3 người rằng : Ai quăng 1 thứ gì xuống biển mà ta ko tìm thấy được thì người đó sẽ được tha mạng.

Người Mỹ liền quăng 1 cây kim xuống… .Thần chết lặn một hồi vẫn tìm được …và thế là người Mỹ chết.

Ngươi Nhật cũng liền quăng 1 sợi tóc xuống ……nhưng thần chết vẫn tìm ra …..và thế là người Nhật cũng chết.

Người Việt Nam sợ quá liền quăng nhanh 1 vật đang cầm trên tay xuống biển ……….nhưng lần này Thần chết tìm hoài ko được , ông bực mỉnh quá liền quay lên và quát : mày quăng cái gì thế?

Người VN trả lời : Tao quẳng viên C Sủi.