Giỏ hàng

Khi người Việt nói Tiếng Anh

Một người Việt Nam mới học tiếng Anh. Một hôm khi bước vào nhà hàng bị va phải một vị khách nước ngoài, anh nhanh nhảu:
- I'm sorry
- I' sorry too- người ki đáp.
- I'm sorry three
- What are you sorry for- Người kia ngạc nhiên
- I'm sorry five.
- Are you sick?
- I'm sorry seven.
- Are you going to count to eight?
- I'm sorry nine.